จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

มีใบรับรองจาก สคบ.

บริษัท พี เอส เค 2005 จำกัด

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง หรือ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง

จดทะเบียนนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0315558000136 โดยมี นายกฤษณ์จิรัส เพชรศรีกิมแก้ว เป็นกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท พี เอส เค 2005 จำกัด เรามีความตั่งใจที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “เพราะเราเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จ สร้างและส่งต่อให้กันได้”

เพราะเราเชื่อว่า ความสุข ความสำเร็จ สร้างและส่งต่อให้กันได้

ความตั้งใจของเรา

มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการคัด สรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เราเลือกนวัตกรรม ที่ทันสมัยและการค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ระดับโลกมีผลงานวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความ ประทับใจแก่ผู้บริโภค เราใส่ใจด้านมาตรฐานการผลิต โดยการนำเอา ที่สุดของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภายใต้ มาตรฐานการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษัท พี เอส เค 2005 จำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก เช่น ISO GMP HACCP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ สามารถมั่นใจได้ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมส่งมอบสู่สมาชิกและนักธุรกิจ

คณะผู้บริหาร

CEO Kitchirat Phetrsrikimkaew
Chairman of the Board PSK2005

CEO Dam Seiha
Chairman of the Board PSK2005

MD Sayun Kamkong
Managing Director PSK2005

MD Sang Eap
Managing Director PSK2005

OTS SYSTEM

ONE TREE SUCCESS
ระบบที่พิสูจน์มาแล้วว่า ทำง่าย ได้จริง มั่นคง

OTS#1 Road To Succes

OTS#2 Learn To Be Millionaire

OTS#3 Unlimited Power Of Camps

ตำนานบทบาทใหม่ของธุรกิจเครือข่าย

เรามีความตั้งใจที่จะสร้างอีกหนึ่งมิติของธุรกิจเครือข่ายให้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคง พร้อมทุ่มเทมอบความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจเครือข่าย เปิดโอกาสช่องทางการทำธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้การดูแลและบริการอย่างใกล้ชิด และมอบของขวัญล้ำค่าแก่นักธุรกิจของเราด้วยรายได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว คืนอิสระการใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ และคอยอยู่เคียงข้างเพื่อร่วมสร้างตำนานให้แก่นักธุรกิจและครอบครัวในการพลิกคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน เพราะความสำเร็จและความมั่นคงของนักธุรกิจเครือข่ายคือความสุขที่แท้จริงของเรา

บริษัทมีการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

“เพราะเราเชื่อว่า “ความสุข ความสำเร็จ สร้างและส่งต่อให้กันได้”

เรามีความตั้งใจที่จะสร้างอีกหนึ่งมิติของธุรกิจเครือข่ายให้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคง พร้อมทุ่มเทมอบความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจเครือข่าย เปิดโอกาสช่อทางการทำ ธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้การดูแลและบริการอย่างใกล้ชิดและมอบของขวัญ ล้ำค่าแก่นักธุรกิจของเราด้วยรายได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวคืนอิสระการใช้ชีวิต อย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ และคอยอยู่เคียงข้างเพื่อร่วมสร้างตำนานให้แก่ นักธุรกิจและครอบครัวในการพลิกคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

“PSKคือตำนานบทใหม่ของธุรกิจเครือข่าย เรามองว่า “นักธุรกิจเครือข่าย” เป็นเจ้าของเครือข่ายอย่างแท้จริง”

“เครือข่ายพีเอสเค”จึงเป็นการรวมตัวกันของผู้บริโภคเพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย (Consumer Distribution Channels) โดยมี “ บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด” เป็นผู้คอยดูแลให้บริการจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนกิจการของนักธุรกิจเจ้าของเครือข่ายด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านการบริการและด้านธุรกิจเครือข่ายพร้อมปกป้องธุรกิจด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณอย่างเข้มแข็งเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างคุณภาพชีวิตและความสำเร็จของนักธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ

เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยคุณธรรมจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง
และส่งมอบสินค้า – บริการ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธสัญญา

เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
เราพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เราจะสนับสนุนส่งเสริมและดูแลกิจการของนักธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ